Welkom op de Scheepvaarttelefoongids

Op deze website vindt u de meest complete en uitgebreide verzameling telefoonnummers van de Nederlandse binnenvaart en de aan de binnenvaart verwante industrie en toeleveranciers. Alle gegevens vindt u ook in de jaarlijkse print uitgave en zijn als App te downloaden via de App Store en Google Play Store. U kunt deze website ook gebruiken om uw gegevens te actualiseren.

START VINDEN